Otpatke pretvaramo u energiju
Otvorili smo moderan centar za preradu bezopasnih otpadaka u čvrsto gorivo. Otpatke pretvaramo u važan izvor energije. Vodimo računa o prirodi, a društvu obezbeđujemo zelenu energiju.
 
Više o ovoj temi
Vaši otpaci su u potpunosti naša briga
U Gorenju Surovini u potpunosti ćemo se pobrinuti za vaše otpatke. Pomoću modernih tehnologija to činimo na ekološki način i na taj način održavamo našu planetu čistom.
 
Više o ovoj temi
Nudimo vam sveobuhvatne usluge postupanja sa otpacima.
U potpunosti ćemo se pobrinuti za vaše otpatke. Pokrivamo celokupan postupak, od preuzimanja do pretvaranja otpadaka u energiju
 
Više o ovoj temi
 
 
 

Poudarki

 •  

  Industrija

  U potpunosti ćemo se pobrinuti za vaše otpatke. Pokrivamo celokupan postupak, od preuzimanja do pretvaranja otpadaka u energiju. U svim fazama imamo odgovarajuće osposobljene zaposlene i modernu tehnologiju što dokazuju i sertifikati koje smo stekli. Neka vaš otpad postane naša briga.

   
 •  

  Komunalna oblast

  Za komunalna preduzeća prihvatamo metalne i nemetalne otpatke. Pomoću moderne infrastrukture i visoko tehnoloških mašina zatim ih odgovarajuće sortiramo, presujemo, sečemo, meljemo i pripremamo u konačan oblik, prihvatljiv za krajnje korisnike.

   
 •  

  Fizička lica

  Na više od 20 lokacija u Sloveniji otkupljujemo metalne i nemetalne otpadne materijale. Celokupan postupak otkupa je brz i jednostavan. Potražite lokaciju koja vam je najbliža.

   
 
 
 
 

Aktuelno

 
 
 
 

Ekološko preduzeće

Reciklažom otpadnog papira u ovoj godini smo sačuvali več 3774578 stabala.
Proizvodnjom goriva iz otpadaka u ovoj godini smo sačuvali več  199711904 m3 zemnog gasa.
Otpadnim čelikom koji smo reciklirali u ovoj godini, mogli bi da izgradimo 57004250 km železnice.